Quy Trình và Cách Thức Hoạt Động Của Shopnow

- Leader: Leader tại SHOPNOW là cộng đồng bán và nhận hàng, đại diện cho SHOPNOW, được SHOPNOW hỗ trợ sở hữu và sử dụng công nghệ bán lẻ hiện đại cùng nguồn hàng để dễ dàng tăng trưởng doanh số.

- Nhà phân phối (viết tắt NPP): Là nơi cung cấp sản phẩm, dịch vụ hợp tác cùng SHOPNOW, chịu trách nhiệm cung ứng và bảo đảm chất lượng sản phâm cho từng điểm bán hàng của SHOPNOW.

- Shop Store: Link của Đối tác Shopnow.vn kinh doanh sản phẩm trên trang website riêng biệt. Dẫn link đến với sự cho phép của chủ webiste Shop'Store

Đội ngũ nhân sự của Shopnow sẽ chịu trách nhiệm liên hệ Leader đào tạo về kỹ năng bán hàng, hỗ trợ công cụ kinh doanh...và tự cập nhật nội dung hình ảnh giới thiệu vè danh mục sản phẩm được bán của Supplier NPP lên trang website chính thức của Shop là Shopnow.vn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt nội dung hình ảnh tại webiste của Cty.
Shopnow.vn sẽ là trang tổng thể giới thiệu danh mục sản phẩm mà những NPP bên Shopnow có kinh doanh!