Quy trình Order trên Shop Now.

quy-trinh-tro-thanh-hoi-vien-shop-now

 

Shop Now có quy trình Order như sau:

 

 - Xem thêm:

   - Làm sao để đặt hàng Shop Now.

 

 

 

   Bước 1:

   - Sau khi đã gửi link mua hộ qua Shop Now.

   - Shop