SHOPNOW tiến hành đối soát và chi trả tiền hàng cho Nhà Bán Hàng theo 4 bước như sau:

Bước 1: SHOPNOW thực hiện đối soát và đảm bảo đúng đơn hàng, được giao cho đúng khách hàng. Quá trình này được diễn ra trong 7 ngày làm việc.

Bước 2: Trong suốt quá trình đối soát, SHOPNOW sẽ tổng hợp và tính toán lại:

  • Các đơn hàng đã giao thành công.
  • Các đơn hàng bị Khách Hàng hoàn lại.
  • Chi phí hoàn hàng được nhận.

Bước 3: SHOPNOW tiến hành tổng hợp chính xác doanh số mà Nhà Bán Hàng được nhận. Sau đó gửi bảng tổng hợp cho Nhà Bán Hàng xác nhận qua mail.

Bước 4: SHOPNOW chi tra tiền cho Nhà Bán Hàng theo hình thức chuyển khoản.

TÊN TK: CT CP CONG NGHE SHOP NOW.
SỐ TK: 1013442829.
VIETCOMBANK CN  TÂN ĐỊNH

Hoặc

TÊN TK: MÃ VĂN LONG.
SỐ TK: 0121000870683. 
VIETCOMBANK CN ĐỒNG NAI