Quy trình đổi trả

A. Hàng sai lệch với thông tin mô tả

Khi SHOPNOW nhận được phản hồi từ Khách Hàng về việc hàng hóa không khớp với hàng mà Khách Hàng được mô tả từ Nhà Bán Hàng đưa ra.

SHOPNOW ngay lập tức sẽ thực hiện việc đổi hàng cho Khách Hàng và Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm:

  • Nhà Bán Hàng đổi lại đúng sản phẩm theo mô tả đúng với ban đầu cho Khách Hàng.
  • Nhà Bán Hàng phải chịu hai đầu chi phí vận chuyển đổi trả hàng cho Khách Hàng.
  • Nhà Bán Hàng sẽ nhận một gậy cảnh báo về chất lượng từ SHOPNOW.

* Lưu ý: Nếu Nhà Bán Hàng nhận được quá 3 gậy cảnh báo về chất lượng từ SHOPNOW thì sản phẩm đó sẽ bị loại bỏ khỏi nền tảng SHOPNOW ngay lập tức và SHOPNOW sẽ tiến hành xem xét, đối soát lại công nợ với khách hàng.

B. Hàng hóa đổi không rõ lý do (Khách hàng đã mua bảo hiểm ở SHOPNOW)

Giá trị bảo hiểm = Tổng giá trị đơn hàng * 3%

 Khi SHOPNOW nhận được phản hồi từ Khách hàng:

  • Khách Hàng muốn đổi lô hàng cũ và muốn lấy lô hàng khác.
  • Khách Hàng không muốn lấy hàng cũ nữa và muốn được hoàn trả lại số tiền mà họ đã tiến hành đặt cọc ban đầu theo quy định của SHOPNOW.
  • Tất cả các nguyên nhân khác không nêu rõ được lý do chính đáng.

SHOPNOW sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra đơn hàng và sẽ phối hợp với Nhà Bán Hàng thực hiện các công việc sau:

  • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đổi hàng theo đúng yêu cầu nhận được từ SHOPNOW và Khách Hàng.
  • Đối với hàng hóa đổi trả không rõ lý do (khách hàng đã mua bảo hiểm). SHOPNOW sẽ chịu hoàn toàn đầy đủ về phí hai đầu vận chuyển.

 

ĐẾN VỚI SHOPNOW CHÚNG TÔI LUÔN HỖ TRỢ CÁC BẠN TRONG CÁC KHÂU CHO DÙ NHỎ NHẤT

TỔNG ĐÀI CSKH: 0836271312

EMAIL: info@shopnow247.vn

WEBSITE: https://shopnow.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/shopnowtech