Chính Sách Bảo Mật Của SHOPNOW

19/09/2020
Chính Sách

Cảm ơn bạn đã ghé thăm https://shopnow.vn trực thuộc Công ty Cổ Phần Công nghệ SHOPNOW. Chính sách bảo mật này cho bạn biết cách SHOPNOW sử dụng thông tin cá nhân được gửi hoặc được thu thập tại trang web với sự đồng ý của bạn. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bằng cách sử dụng trang web hoặc các tính năng khác nhau có sẵn, trình bày ở đây, bạn chấp nhận thực hành quy trình vận hành tiêu chuẩn như được mô tả trong phần này.

Những hành vi này có thể được thay đổi theo thời gian như là một phần của sự thay đổi liên tục, áp dụng các quy định pháp lý, luật định mới ràng buộc SHOPNOW với tư cách là một công dân tuân thủ luật pháp nhưng mọi thay đổi có thể được thực hiện bởi Công ty sẽ được công bố và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động, thông tin trên cơ sở triển vọng chứ không phải hồi tố. Bạn được khuyến khích xem lại chính sách đối thủ bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng bạn hiểu bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp sẽ được sử dụng.

 

1. Thu thập thông tin 

Thông báo này áp dụng cho tất cả các thông tin được thu thập hoặc gửi trên trang web của SHOPNOW. Https://shopnow.vn thu thập hoặc yêu cầu bạn gửi thông tin Doanh nghiệp của bạn như tên công ty, đăng ký thuế khác nhau, địa chỉ email, tên chủ sở hữu/chủ sở hữu, Office hoặc Địa chỉ chi nhánh và số điện thoại. Thông tin được thu thập bởi https://shopnow.vn chỉ được sử dụng cho mục đích thanh toán và vận chuyển các giao dịch mua hàng trực tuyến của bạn.

SHOPNOW không thu thập bất kỳ thông tin nào về phần cứng, phần mềm hoặc thông tin thanh toán của bạn, chia sẻ/phân phối thông tin nhạy cảm cho bất kỳ bên thứ 3 nào với bất kỳ mục đích nào ngoại trừ phạm vi phân phối sản phẩm được đặt hàng. Tuy nhiên, nếu SHOPNOW có nghĩa vụ phải tuân theo lệnh Tư pháp, luật định hoặc quy định hợp lệ, phán quyết để cung cấp thông tin của bạn, SHOPNOW sẽ thực hiện trách nhiệm của SHOPNOW trong vấn đề đó một cách siêng năng và sẽ không chịu trách nhiệm thông báo hay thân mật với bạn trước khi SHOPNOW tiết lộ chính thức về Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thiệt hại trong vụ kiện dân sự do bạn đưa ra hoặc lập ra đối với Công ty Cổ Phần Công nghệ SHOPNOW hoặc các nhân viên, đại lý, quản lý, nhân viên có liên quan khác của SHOPNOW sẽ không được yêu cầu bồi thường hợp lệ thời gian. 

Bạn được khuyến khích xem lại chính sách quyền riêng tư bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng bạn hiểu bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp sẽ được sử dụng. SHOPNOW không chịu trách nhiệm về các tuyên bố quyền riêng tư hoặc nội dung khác trên các trang web được lưu trữ trên SHOPNOW và bạn được yêu cầu kiểm tra tính xác thực, khả năng áp dụng của cùng một cách trực tiếp. SHOPNOW không có bất kỳ liên kết nào với các trang web đó hoặc các liên kết trực tuyến. 

Nếu trước đây bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ SHOPNOW, SHOPNOW có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc hàng hóa, dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm. Với SHOPNOW, bạn có thể chắc chắn rằng SHOPNOW không tiết lộ bất kỳ điều gì chống lại hoặc phục vụ như một nhận dạng cho các cá nhân theo cách được mô tả theo chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tình dục, chính trị và đẳng cấp. SHOPNOW sử dụng địa chỉ email trả lời email và SHOPNOW không sử dụng tương tự cho bất kỳ mục đích nào khác. SHOPNOW sử dụng thông tin không xác định để thiết kế trang web của SHOPNOW và chia sẻ tương tự với các nhà quảng cáo. 

 

2. Sử dụng thông tin 

Chỉ những nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền (đã đồng ý giữ bí mật và bảo mật thông tin) mới có quyền truy cập vào thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn từ chối nhận thêm thư.

 

3. Phân phối thông tin 

SHOPNOW có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ SHOPNOW trong việc ngăn chặn hoặc điều tra gian lận. SHOPNOW có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu; (2) cố gắng bảo vệ chống lại, ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm ẩn, trái phép giao dịch; (3) điều tra gian lận đã xảy ra.

 

4. Khiếu nại 

Khách hàng có thể truy cập trang web của SHOPNOW https://shopnow.vn để đăng ký khiếu nại của họ hoặc là gửi email cho SHOPNOW tại info@shopnow247.vn.

 

5. Cam kết của SHOPNOW về bảo mật dữ liệu 

SHOPNOW cam kết bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. SHOPNOW sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. SHOPNOW duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng thông tin chính xác. Tương tự, SHOPNOW đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin SHOPNOW thu thập trực tuyến. 

  • Thông tin cá nhân của thành viên trên SHOPNOW được SHOPNOW cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SHOPNOW. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Shopee sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của SHOPNOW.
  • SHOPNOW yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. SHOPNOW không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT SHOPNOW bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà SHOPNOW cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để SHOPNOW liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT SHOPNOW về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT SHOPNOW sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT SHOPNOW;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại SHOPNOW.
Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, sàn giao dịch TMĐT SHOPNOW có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
c. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của SHOPNOW.

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SHOPNOW
Địa chỉ công ty: 81 Cách Mạng Tháng 8 - P. Bến Thành - Q.1 - Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0836271312

E-mail: info@shopnow247.vn

 

6. Sửa thông tin của bạn

Bạn có thể truy cập và cập nhật tất cả thông tin cá nhân mà SHOPNOW thu thập trực tuyến bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại SHOPNOW (cung cấp ID người dùng và mật khẩu an toàn).

 

7. Điều khoản được sử dụng 

"SHOPNOW/công ty " là các thuật ngữ được sử dụng trong chính sách bảo mật, điều khoản và điều kiện hoặc trên trang web của SHOPNOW có thể hoán đổi cho nhau và có nghĩa là bao gồm như một thực thể đề cập đến Công ty Cổ Phần Công nghệ SHOPNOW.

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến info@shopnow247.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

 

0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chính Sách Hoa Hồng Tại SHOPNOW

Chính Sách Hoa Hồng Tại SHOPNOW

Chính sách về hoa hồng và chiết khấu tại SHOPNOW được quy định như sau.
Quy Định Vận Chuyển

Quy Định Vận Chuyển

Dưới đây là quy định vận chuyển chung tại SHOPNOW.
Quy Định Kiểm Duyệt

Quy Định Kiểm Duyệt

Dưới đây là các quy định kiểm duyệt chung cho từng danh mục sản phẩm của SHOPNOW mà bạn đọc...
Chế Tài Xử Lý Vi Phạm

Chế Tài Xử Lý Vi Phạm

Dưới đây là các quy định về chế tài xử lý vi phạm của SHOPNOW mà Người Bán...
Quy Định và Chính Sách Khác

Quy Định và Chính Sách Khác

Các quy định và chính sách khác của SHOPNOW sẽ được quy định như sau.
Quy Định Về Khiếu Nại

Quy Định Về Khiếu Nại

Các quy định chung về khiếu nại